Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ
Log in  
 

 

  

 

EFOP 2.2.14-17-2017-00018

Nevelőszülői hálózatok infrastrukturális
és szakmai fejlesztése

 

PÁLYÁZAT CÍME

„A gyermek a jövő” 

pályázó neve

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 48.-52.

 

 

 

Támogatási szerződés hatályba lépése:
2019.09.04.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2019.10.01
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
2021.03.31.
Támogatási összeg:
79.924.395 Ft
Támogatás mértéke:
100%

 

 

 

A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

Kiemelt szakpolitikai cél – mely jogszabályi rendelkezésekben is testet ölt – a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermekek nevelőszülői elhelyezési arányának növelése, valamint az ellátás minőségének javítása. E szakpolitikai cél elérése feltételezi a nevelőszülői hálózatok megerősítését.

A nevelőszülői családok nem rendelkeznek egyidejűleg sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek ellátásához megfelelő eszközökkel (pl.: légzésfigyelő, 3 év alatti gyerekek ellátásához szükséges eszközök, különleges szükségletű gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök, betegemelő, látássérült gyermekek számára speciális számítógép stb.), melyeknek a beszerzése a nevelőszülői családokra egyrészt indokolatlanul nagy terhet ró, másrészt nem is költséghatékony megoldás, tekintettel arra, hogy a nevelőcsalád által nevelt gyermekek köre, így szükséglete változó.

A nevelőszülői ellátás fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy a működtető szervezet többféle és egyre bővülő szolgáltatásokkal segítse a nevelőszülőt a tevékenysége ellátásában. E szolgáltatásokhoz jelenleg nem rendelkeznek a nevelőszülői hálózatok megfelelő tárgyi feltételekkel.

Az infrastrukturális fejlesztések mellett továbbá szükség van a nevelőszülői hálózatban ellátott gyermekek és fiatal felnőttek összetett igényeihez illeszkedő, szükséglet-specifikus, az ellátásba tartósan beépülő szolgáltatási tartalmak fejlesztésére is.

Projekt céljai

  • A nevelőszülői családok sokféle gondozási, nevelési, fejlesztési igényű gyermek egyidejű ellátásához szükséges feltételek biztosításának megvalósítása a nevelőszülői hálózatok infrastrukturális és szakmai fejlesztésén keresztül.
  • A nevelőszülői hálózatok infrastrukturális fejlesztése a hálózati feladatok minőségi ellátása és a területi ellátottság lefedettségének növelése érdekében.
  • A gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló tárgyi eszközök biztosítása a nevelőszülői háztartások számára annak érdekében, hogy javuljon a gyermekek ellátásának színvonala.
  • A nevelőszülői ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek mentálhigiénés, pedagógiai, szocializációs és társadalmi integrációs szükségleteire fókuszáló eszközbeszerzés és az ahhoz kapcsolódó humánerőforrás megerősítése a nevelőszülők, és a nevelőszülői hálózat szakembereinek tudásbővítése és kompetencia fejlesztése által.
  • A nevelőszülői hálózat eredményességének növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül.

Pályázat célcsoportjai

Elsődleges célcsoport a nevelőszülők

A statisztikai adatainkból látható, hogy a nevelőszülők létszáma az elmúlt évek alatt folyamatosan csökkent, vagy stagnált, az ellátandó gyermekek/fiatalok létszáma erőteljesen megnövekedett. Ez által a nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek létszáma megnövekedett, megnehezítve a családok életét. A nevelőszülők fizikális, egészségügyi állapota rosszabbodott, a kiégés veszélye fenyegeti őket. Folyamatos megerősítésre, pszichés megsegítésre lenne szükségük. A nevelőszülői családok nem rendelkeznek a mindenféle nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges tárgyi eszközökkel.

A nevelőszülői családok a gondozási-nevelési feladatokat nagyobb szakértelemmel, empátiás készséggel tudják ellátni. Az otthonukban rendelkezésre álló eszközökkel hatékonyabban tudják a fejlesztési tevékenységeket folytatni.

Másodlagos célcsoport a nevelőszülői hálózatban dolgozó szakemberek

A nevelőszülői tanácsadók munkájuk során egyre több nehéz esettel találkoznak. Ellátandó gyermeklétszámuk folyamatosan növekszik, az ideiglenes elhelyezések miatt állandó készenlétben dolgoznak. Munkájuk során nagy rizikófaktor a kiégés veszélye.

Érintett célcsoport a hálózatban élő gyermekek és fiatalok

A program közvetett hatással van a nevelőszülői hálózatban élő gyermekekre és fiatalokra, mert kompetensebb, lelkileg kiegyensúlyozottabb, egészségesebb felnőttek között nőnek fel és élnek. Ezáltal a gyermekeknek, fiataloknak nagyobb esélyük van az önálló életvitelre, iskoláztatásra, munkahelyteremtésre, pozitív párkapcsolatban való élésre. A pályázatban megvásárolt fejlesztő játékok/eszközök nagymértékben elősegítik a gyermekekkel/fiatalokkal folytatott terápiák eredményességét.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A projekt keretében a beszerzett eszközöket igénybe vevő nevelőszülői háztartások

 

 

 

Az eredmény leírása

 

 

A szükségletfelmérés alapján a gyermekellátás következtében használódó, valamint a gyermekek gondozását, fejlesztését szolgáló beszerzett eszközöket igénybe vevő nevelőszülői háztartások száma.

 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

150 háztartás

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A projekt keretében szervezett kötelezően megvalósítandó kompetenciafejlesztésben résztvevők

Az eredmény leírása

 

 

A különböző terápiás eljárások, fejlesztő (pedagógiai, gyógypedagógiai, mentálhigiénés) programok megvalósítása, valamint hazagondozást- és/vagy örökbefogadó tevékenységet támogató tevékenységekhez beszerzett eszközök használatához kapcsolódó kompetenciafejlesztésben résztvevők száma.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

120 fő

 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

A projekt keretében kialakított a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1.§ lb) pontja szerinti új telephelyek

Az eredmény leírása

 

 

Azon projekt keretében kialakított új telephelyek száma, melyek a nevelőszülői hálózat által nyújtott szolgáltatások területi lefedettségét növelik.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

2 db

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése

Megvalósított szervezetfejlesztési programok

Az eredmény leírása

 

 

A nevelőszülői hálózat feladatellátása hatékonyságának növelése érdekében megvalósított csoportos fejlesztési tevékenységek száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

4 db